Kontakt bs TØMRER og få et godt TILBUD på tømrer- og snedkerarbejde på Fyn

Reparation af bygninger - Renovering af bygninger

Bygningsrenovering klarer bs-TØMRER

Reparation og renovering af bygninger  -  Forhør ved BS-TØMRERBygningsvedligeholdelse og bygningsrenovering klarer bs-TØMRER


Reparation af erhvervsbygninger og boliger

Bygningsreparationer høj standard
Drejer det sig om reparation af bygninger, er det en oplagt opgave for BS-TØMRER. Vi sikrer udførelse af aktuelle reparationer på bygninger vedr. erhvervsvirksomheder samt ved private boliger. Bygningsreparation vedr. erhvervsbygninger omfatter: produktionsbygninger, administrationsbygninger, kontorbygninger og lagerbygninger.
I forbindelse med private bygninger omfatter reparation af boliger/ parcelhuse, garager, carporte og udestuer.


Veludført reparation af bygninger på Fyn
BS-TØMRER, brdr. Stensgaard, sikrer kvalitetsarbejde i forbindelse med bygningsreparation i Odense og på hele Fyn i området indenfor :
Odense Kommune - Faaborg-Midtfyn Kommune - Assens Kommune - Kerteminde Kommune - Middelfart Kommune - Nordfyns Kommune - Nyborg Kommune - Svendborg Kommune.

Vi klarer også akut bygningsreparation
BS-TØMRER, brdr. Stensgaard, står gerne til disposition med håndværksmæssig bistand, når en bygningsskade er opstået, og akut bygningsreparation vil være nødvendigt. Det kan eksempelvis dreje sig om bygningsreparationer vedr. tagkonstruktioner, hvor vi sikrer reparation af tage og konstruktioner udført hurtigt og effektivt i følgende områder:
Odense Kommune - Faaborg-Midtfyn Kommune - Assens Kommune - Kerteminde Kommune - Middelfart Kommune - Nordfyns Kommune - Nyborg Kommune - Svendborg Kommune.

Bygningsreparation - alle fagområder
Uanset hvilken bygningsskade der er tale om, vil BS-TØMRER kunne klare den aktuelle bygningsreparation. BS-TØMRER har et tæt samarbejde med håndværkere indenfor fx murerfaget, VVS-faget og malerfaget. Vore samarbejdspartnere har stor erfaring indenfor bygningsreparation, så kunden altid vil være sikret veludført håndværksarbejde, når det drejer sig om reparation på bygninger.


Bygningsrenovering - Grundmurede huse og bindindsværk

Bygningsrenovering stiller store krav
Indenfor bygningsrenovering har bs-TØMRER fokus på, at det fagligt set er et område, som stiller store krav til de udførende håndværkere. Foruden det kræver håndværksmæssig forståelse og faglig viden at beskæftige sig med bygningsrenovering, skal de udøvende håndværkere tillige være i besiddelse af nødvendig erfaring. Når der er tale om bygningsrenovering, vil dette begreb oftest have relation til ældre grundmurede huse eller bygninger opført i bindingsværk.

Grundmurede huse
Grundmurede huse er ikke en ny opfindelse. Blandt vore ældste bygninger - de gamle hvidkalkede kirker - kan disse føres helt tilbage til den romanske tidsperiode med start fra omkring år 1050.
I dag kender vi det grundmurede hus som parcelhuset med facademure, der ofte vil være opmuret i teglsten. Om det grundmurede hus kan man sige, at det har bestået sin prøve gennem årene, selvom kravene til hustypen har ændret sig væsentligt i takt med udviklingen. Klimaskærmen, der omfatter ydervægskonstruktioner og tagkonstruktion, stilles der i dag store krav til, når det gælder varmeisolering, som BS TØMRER kan vejlede og rådgive om.

Huse i bindingsværk
Huse i bindingsværk kan føres tilbage til middelalderen med reference til år 1500. Disse bindingsværks-huse er sideløbende med det grundmurede hus blevet opført siden middelalderen. I Bygninger af bindingsværk udgør stolperne det bærende i en bygning, hvor murværket - tavl - er træværkets fyldninger. Bygninger i bindingsværk er blevet opført indtil det 20. århundrede. Når et hus i Bindingsværk skal renoveres, stilles der meget store krav, som BS TØMRER kan vejlede og rådgive om - Se også: Anvisning af Kulturstyrelsen

BS TØMRER behersker det gamle håndværk
Når det drejer sig om bygningsrenovering omfattende aktuelle skadeudbedringer og partielle genetableringer af oprindelige konstruktioner, skal arbejdet ubetinget udføres under hensyntagen til samtidens byggemetoder. Her behersker din TØMRER i Odense det gamle tømrerhåndværk, hvor vi kan sikre gennemførelse af en bygningsrenovering, hvor den håndværksmæssige kvalitet er helt i top.

Bygningsrenovering i hovedentreprise
En aktuel bygningsrenovering kan trygt overlades til BS TØMRER. Vi samarbejder med fagentreprenører, der har forståelse og vilje til at løse en aktuel byggeopgave håndværksmæssigt korrekt i forbindelse med bygningsrenovering, hvor bs-TØMRER står som hovedentreprenør.

bs-TØMRER klarer enhver bygningsrenovering
Vi har mange års erfaringer med bygningsrenovering. Om det drejer sig om grundmurede huse, eller det drejer sig om huse i bindingsværk gør ingen forskel. Vi vejleder og rådgiver naturligvis gerne vore kunder, så vi sammen kan nå frem til et afsluttende og tilfredsstillende resultat, når det drejer sig om bygningsrenovering i:
Odense Kommune - Faaborg-Midtfyn Kommune - Assens Kommune - Kerteminde Kommune - Middelfart Kommune - Nordfyns Kommune - Nyborg Kommune - Svendborg Kommune.

Bygningsvedligeholdelse og bygningsrenovering klarer bs-TØMRER


Kontakt BS TØMRER og få et godt TILBUDbs-TØMRER helt i top - også når det gælder renovering


DMI-vejrudsigt DK      DR-Nyheder      TV guide      kalender      facebook      Google+

Leverandør til kvalitetsbevidste forbrugere
PeakCounter
Indhent uforbindende tilbud, pris, tilbudspris på: fagentreprise, hovedentreprise, tømrerarbejde, snedkerarbejde, murerarbejde, vvs-installation, el-arbejde, malerarbejde, blikkenslagerarbejde, betonarbejde, kloakarbejde, bygningsreparation, bygningsvedligeholdelse, bygningsrenovering, parcelhus, tilbygning, erhvervsbyggeri, boligbyggeri, garage, carport, udestue, overdækket terrasse, tagarbejde, nyt tag, tagkviste, nye vinduer og døre i - Assens Kommune - Assens - Vissenbjerg - Brylle - Ebberup - Flemløse - Gelsted - Glamsbjerg - Grønnemose - Haarby - Jordløse - Nårup - Skalbjerg - Skallebølle - Snave - Tommerup - Tommerup Stationsby - Turup - Verninge - Aarup - Ørsted Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg - Ringe - Brobyværk - Bøjden - Diernæs - Espe - Faldsled - Ferritslev - Fjellerup - Gislev - Heden - Herringe - Horne - Håstrup - Korinth - Krarup - Kværndrup - Millinge - Nørre Broby - Nørre Lyndelse - Nørre Søby - Pederstrup - Rolsted - Ryslinge - Svanninge - Søllinge - Tarup - Vantinge - Vejle - Vester Hæsinge - Vester Åby - Årslev - Åstrup Kerteminde Kommune - Kerteminde - Langeskov - Munkebo - Birkende - Dalby - Kertinge - Marslev - Mesinge - Revninge - Rynkeby - Rønninge - Skrækkenborg - Vejruplund Middelfart Kommune - Middelfart - Nørre Aaby - Brenderup - Båring - Ejby - Fjeldsted - Gelsted - Harndrup - Kauslunde - Røjle - Strib - Vejby Nordfyns Kommune - Bogense - Otterup - Bredbjerg - Gamby - Hårslev - Kappendrup - Lunde - Morud - Skamby - Særslev - Søndersø - Uggerslev - Veflinge - Østrup Nyborg Kommune - Nyborg - Aunslev - Ellinge - Frørup - Hjulby - Långå - Måre - Refsvindinge - Skellerup - Sulkendrup - Svindinge - Tårup - Ullerslev - Vindinge - Ørbæk Odense Kommune - Odense - Allesø - Bellinge - Birkum - Blommenslyst - Bredbjerg - Brændekilde - Davinde - Ejlstrup - Fangel - Fraugde - Holmstrup - Lumby - Næsbyhoved-Broby - Over Holluf - Sankt Klemens - Seden Strand - Skallebølle - Åsum Svendborg Kommune - Svendborg - Bjerreby - Gudbjerg - Gudme - Hesselager - Hunstrup - Kirkeby - Landet - Lundby - Lundeborg - Ollerup - Oure - Rantzausminde - Skårup - Stenstrup - Thurø By - Troense - Ulbølle - Vejstrup - Vester Skerninge - Vindeby - Åbyskov