Kontakt bs TØMRER og få et godt TILBUD på tømrer- og snedkerarbejde på Fyn

Bygningsisolering og dampspærre - Isolering med mineraluld

Efterisolering af huset med mineraluld eller flamingisolering

Spar på energien og isoler huset  -  Indhent  et uforbindende TILBUD



Spar på varmeregningen og få TILBUD på at efterisolere huset i: Få et godt tilbud fra din tømrer i Odense, brdr. Stensgaard, vedr. håndværk på Fyn vedr. tømrerarbejde i: Odense - Svendborg - Nyborg - Middelfart - Faaborg - Assens - Kerteminde - Munkebo - Ringe - Otterup - Strib - Bellinge - Langeskov - Bogense - Årslev - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Aarup - Søndersø - Nørre Aaby


Bygningsisolering - Isolering af bygningskonstruktioner

Spar penge på varmeregningen
Endnu er der mange husejere, som kan spare mange penge på varmeregningen ved at efterisolere huset. Forinden et arbejde med bygningsisolering startes op, er der nogle byggetekniske forhold, som skal være afklaret, inden der opstartes med efterisolering - mer-isolering af bygningskonstruktioner. Isoleringsarbejdet kan fx omfatte isolering med mineraluld på loftet, eller det kan dreje sig om isolering med mineraluld i væg- eller gulvkonstruktioner eller anden form for isolering af bygningskonstruktioner.

40% af energien går til boligopvarmning
I Danmark udgør energiforbruget til opvarmning af bygninger ca. 40% af landets samlede energiforbrug. Derfor er det åbenbart, at der kan spares mange penge ved yderligere at varmeisolere den bestående bygningsmasse, der omfatter: offentlige bygninger, erhvervsbygninger og private boliger.

Teknisk bistand ved efterisolering
Der kan være mange faldgrupper forbundet med at efterisolere bygningskonstruktioner. BS TØMRER kan vejlede og rådgive i forbindelse med isolering af bygningskonstruktioner, ligesom vi påtager os enhver opgave med bygningsisolering og efterisolering med mineraluld.

Beregn - og spar på varmeregningen
Med udgangspunkt i beregninger der har reference til ROCKWOOL, kan der her beregnes, hvad der kan spares på varmeregningen ved yderligere at isolere med mineraluld.

Beregn her hvad der kan spares på varmeregningen


BS TØMRER kan være behjælpelig
Kontakt BS TØMRER og få et bygningssyn der tager sigte på at få konstateret, hvor i huset, og hvilke konstruktioner, der med fordel vil kunne efterisoleres med mineraluld. Vi har eksempelvis erfaret, at loftetagen ofte vil være relevant at fokusere på med henblik på etablering af merisolering med mineraluld.

Mineraluld og afskærmende beklædning
Ofte vil det være relevant at etablere yderligere isolering med mineraluld i konstruktioner som - i bjælkelag mod kryberum - mod ydervægge - i loftkonstruktioner. Konstruktioner som ydervægge vil ofte kræve særlige tiltag, når disse yderligere skal isoleres med mineraluld. Uanset om der isoleres på den indvendige side af en ydervæg, eller mineralulden etableres direkte på facaden, vil der efterfølgende skulle opsættes en eller anden form for afskærmende og beskyttende beklædning.

Dampspærre i bygningskonstruktioner

Korrekt monteret dampspærre
Det er altafgørende, at dampspærren etableres korrekt monteret i konstruktionen ved varmeisolering med mineraluld. Det kan fx dreje sig om varmeisolering på den indvendige side af en ydervæg, varmeisolering i en loftkonstuktion eller varmeisolering af en gulvkonstruktion. Korrekt montering af en dampspærre indebærer tillige, at dampspærren monteres med tæt tilslutning til de omgivende konstruktioner som loft, vægge og gulv.

Dampspærrer skal monteres med omhu
Det kræver teknisk indsigt og fornøden omhu under arbejdet, når en dampspærre skal monteres korrekt. Manglende omhu med monteringen af en dampspærre vil let kunne resultere i, at der senere opstår skimmelsvamp i konstruktionen. Det er en skadetype, som forsikringsselskaberne hører alt for ofte om.

Forud for montering af ny mineraluld
Når der fx isoleres med mineraluld mod en bagmur, som er tapetseret med et organisk materiale som papir, skal tapetet fjernes før arbejdet med opsætning af mineraluld opstartes. Papir, herunder øvrige organiske materialer, er kendt som et godt medie, når det drejer sig om vækstbetingelser for skimmelsvampe.

Rette placering af dampspærre
En dampspærre skal i givne situationer altid være placeret på den varme side af mineralulden - maksimalt 1/3 inde i konstruktionen i forhold til den samlede (eksist. + ny) mineraluld.

Pudsede lofter som dampspærre
For år tilbage anså man et pudset loft uden revnedannelser som en brugbar og tilstrækkelig dampspærre, når der blev etableret fx 100 mm isolering med mineraluld i tagrummet. Hvor der i dag eksempelvis etableres 300 mm mineraluld i en loftkonstruktion udgør et pudset loft ikke længere en tilstrækkelig dampspærre. I disse situationer kan der eksempelvis etableres en tætsluttende dampspærre af min. 0,15 mm polyethylenfolie (plastik) i forbindelse med etablering af en ny loftbeklædning.

Genereller krav til en dampspærre
Af efterfølgende fremgår det, hvordan man i givne situationer kan montere merisolering med minerluld og etablere dampspærre på korrekt vis. Enten det drejer sig om en gulvkonstruktion mod en krybekælder eller et loft mod et koldt tagrum, gør det sig gældende, at der skal etableres en tætsluttende dampspærre i forbindelse med, at der etableres yderligere isolering med mineraluld.

Bliver huse for tætte med dampspærre ?
Et ofte stillet spørgsmål går på, om ikke man kan gøre husene for tætte med al den dampspærre? - Det korte svar er: NEJ. Det forudsættes naturligvis, at dampspærrer er placeret korrekte i aktuelle bygningskonstruktioner.
Hvor der er mennesker tilstede, vil der naturligvis altid blive tilført fugt. Den fugt, der tilføres luften og herved bidrager til det samlede fugtniveauet i et hus, skal derfor ventileres væk gennem ventilationsåbninger til det fri, eller der skal ske fugtregulering i et hus via mekaniske udsugningsanlæg.

Murede huse uden dampspærre - ?
Det siges, at murede teglstenshuse kan ånde og herved tillade luft og fugt at vandre gennem en given ydervægskonstruktion. Denne betragtning er ikke usand - men, her drejer det sig alene om, at 3 - 5% af rumfugten kan fjernes på denne måde. De resterende 95 - 97% af rumfugten skal stadigvæk fjernes tilsvarende de huse, hvor der i en konstruktion er etableret en dampspærre.


Vi hjælper med at bringe varmeregningen ned i: Odense - Svendborg - Nyborg - Middelfart - Faaborg - Assens - Kerteminde - Munkebo - Ringe - Otterup - Strib - Bellinge - Langeskov - Bogense - Årslev - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Aarup - Søndersø - Nørre Aaby


Efterisolering af bygningskonstruktioner


Udvendig isolering ved fundament

Isolering med mineraluld mod
fundament


- Her bortelimineres væsentlige
kuldebroer






Isolering af fundament og krybekælderdæk

Isolering af fundament og
krybekælder


- Ny dampspærre under eksist.
gulvkonstr.












Isolering af ydervægskonstruktion udvendig

Ydervæg med mineraluld og ny
træbekl.


- Udv. merisolering er en optimal
løsning





Isolering af ydervægskonstruktion indvendig

Ydervæg med ny indvendig
isolering


- Ny dampspærre skal være
tætsluttende





Isolering på loft i tagrum

Loftkonstruktion med ny
mineraluld


- Ny tætsluttende vindbrædt mod
udhæng










Udvendig isolering ved tagrem

Synlig bærende rem over mur

- Udvendig isolering og ny
træbeklædning







Isolering af skunkrum

Ny isolering i skunk og over
skråloft


- Her skal undertag være
diffusionsåbent









Indvendig isolering ved skråvæg

Ny indvendig isolering på
skråloft


Brugbar - hvis rummene kan gøres
mindre







Isolering af loftrum over hanebånd

Ny isolering over loft i tagetage

- Relevant løsning unden store
omkostninger







Udvendig isolering af fladt tag - oprindelig koldt tag

Fladt "koldt" tag ændres til
"varmt" tag


- Relevant og god løsning ved gl.
flade tage







Spar på varmeregningen og få TILBUD på at efterisolere huset


Send mail til bs-tomrer


BS TØMRER helt i top




DMI-vejrudsigt DK      DR-Nyheder      TV guide      kalender      facebook      Google+

Leverandør til kvalitetsbevidste forbrugere
Indhent uforbindende tilbud, pris, tilbudspris på: fagentreprise, hovedentreprise, tømrerarbejde, snedkerarbejde, murerarbejde, vvs-installation, el-arbejde, malerarbejde, blikkenslagerarbejde, betonarbejde, kloakarbejde, bygningsreparation, bygningsvedligeholdelse, parcelhus, tilbygning, erhvervsbyggeri, boligbyggeri, garage, carport, udestue, overdækket terrasse, tagarbejde, nyt tag, tagkviste, nye vinduer og døre i - Assens Kommune - Assens - Vissenbjerg - Brylle - Ebberup - Flemløse - Gelsted - Glamsbjerg - Grønnemose - Haarby - Jordløse - Nårup - Skalbjerg - Skallebølle - Snave - Tommerup - Tommerup Stationsby - Turup - Verninge - Aarup - Ørsted Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg - Ringe - Brobyværk - Bøjden - Diernæs - Espe - Faldsled - Ferritslev - Fjellerup - Gislev - Heden - Herringe - Horne - Håstrup - Korinth - Krarup - Kværndrup - Millinge - Nørre Broby - Nørre Lyndelse - Nørre Søby - Pederstrup - Rolsted - Ryslinge - Svanninge - Søllinge - Tarup - Vantinge - Vejle - Vester Hæsinge - Vester Åby - Årslev - Åstrup Kerteminde Kommune - Kerteminde - Langeskov - Munkebo - Birkende - Dalby - Kertinge - Marslev - Mesinge - Revninge - Rynkeby - Rønninge - Skrækkenborg - Vejruplund Middelfart Kommune - Middelfart - Nørre Aaby - Brenderup - Båring - Ejby - Fjeldsted - Gelsted - Harndrup - Kauslunde - Røjle - Strib - Vejby Nordfyns Kommune - Bogense - Otterup - Bredbjerg - Gamby - Hårslev - Kappendrup - Lunde - Morud - Skamby - Særslev - Søndersø - Uggerslev - Veflinge - Østrup Nyborg Kommune - Nyborg - Aunslev - Ellinge - Frørup - Hjulby - Långå - Måre - Refsvindinge - Skellerup - Sulkendrup - Svindinge - Tårup - Ullerslev - Vindinge - Ørbæk Odense Kommune - Odense - Allesø - Bellinge - Birkum - Blommenslyst - Bredbjerg - Brændekilde - Davinde - Ejlstrup - Fangel - Fraugde - Holmstrup - Lumby - Næsbyhoved-Broby - Over Holluf - Sankt Klemens - Seden Strand - Skallebølle - Åsum Svendborg Kommune - Svendborg - Bjerreby - Gudbjerg - Gudme - Hesselager - Hunstrup - Kirkeby - Landet - Lundby - Lundeborg - Ollerup - Oure - Rantzausminde - Skårup - Stenstrup - Thurø By - Troense - Ulbølle - Vejstrup - Vester Skerninge - Vindeby - Åbyskov